PTE DIASZPÓRA PROJEKT HÁLÓZAT Alapító Charta

A PTE Diaszpóra Projekt Hálózathoz való csatlakozásához kérem, az alábbi űrlapot legyen kedves kitölteni.
Please fill the following form in the case you would like to join to the PTE Diaspore Project Network.
Név
Lakcím/Address
Elérhetőség/Rich
Képviselt intézmény, szervezet/Represented Institution, Organization