Tudományos eredmények, fellendülőben

Milyen tudományhoz kapcsolódó eseményeket emelne ki az idei a jubileumi programsorozatból?

Nehéz egy-egy eseményt kiemelni, hiszen ebben az évben a Pécsett tartott hazai és nemzetközi tudományos konferenciák döntő többsége tudományterületétől függetlenül a 650 éves évfordulóhoz kapcsolódott. Nyilvánvalóan kiemelkedő volt a szeptember 1. köré szerveződő ünnepség, s annak tudományos vonatkozásai. A közeljövő programjai közül a jubileumi éven belül is kiemelkedő a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat, melyet minden évben az MTA alapításának tiszteletére rendeznek. Megtisztelő, hogy az egyetemalapítási évforduló miatt az Akadémia idén Pécsre, a Halasy-Nagy József aulába hozza az ünnepi rendezvénysorozat nyitányát. A hagyományoknak megfelelően a Magyar Tudományos Akadémia elnöke nyitja majd meg a rendezvényt, idén rektor úrral együtt. Az ünnepi tudományos előadást Kovács L. Gábor akadémikus úr fogja tartani az orvosi diagnosztika új, innovatív lehetőségeiről. November közepén lesz egy egészségüggyel és az egészséges környezettel foglalkozó nemzetközi konferencia, melyet az MTA és a PTE szintén közösen szervez. Büszke vagyok a Doktorandusz Önkormányzat által szervezett országos tudományos konferenciára is. Ha ebből hagyomány teremtődik, akkor ennek alapítása is a 650 éves évfordulóhoz kapcsolódik majd.

Mi a véleménye a PTE tudományos tevékenységéről?

Úgy gondolom, hogy összességében a PTE tudományos élete fellendülőben van. A 2008-as világválság utáni időszakban nemzetközileg is volt egy mélypont, amikor a tudományos finanszírozás jelentős csökkenése miatt visszaesés volt tapasztalható. Az elmúlt években viszont óriási infrastruktúrafejlesztés történt, mind a kutatólaboratóriumi alapterületet, mind pedig a műszerezettséget tekintve, hiszen létrejött egyetemünkön a Szentágothai Kutató Központ, mely jelentősen erősítette a tudományos tevékenységet. Elindultak az új GINOP és EFOP pályázatok is, melyek a humánerőforrás mellett újabb infrastruktúrafejlesztési lehetőségeket is biztosítanak. Megemlíteném, hogy a PTE idén második éve hirdette meg a belső Kiválósági Központ projektjét, s mindezek szinergikus hatásaként konkrét paraméterekben mérhető, hogyan javult tudományos teljesítményünk. Ez megmutatkozik a kimenő cikkek számában, de leginkább az egy publikációra jutó impakt faktor értékében és az idézettség növekvő mutatóiban. Örömteli az is, hogy a beadott MTA-doktori pályázatok számában korábban tapasztalt visszaesés megállt, idén már jelentős számú beadott pályázatról, s több sikeres védésről tudunk.

Úgy gondolom, hogy jó pályára álltunk rá, s azt remélem, hogy az eddig elnyert támogatási összegeket a jövőben még növelni is tudjuk. Folyamatban van a felsőoktatási intézmények kiválósági pályázata, és ennek keretében egy, a nyáron lezajlott előszűrés eredményeként a PTE kiválasztásra került azon 11 nagyintézmény közé, melyek pályázhatnak a 22 milliárd forintos forrásra. Jó esélyünk van arra, hogy több milliárdos nagyságrendű támogatást tudjunk megszerezni.

20140629-0254-9954-csortos-szabolcs-portre-toth-kalman.jpg

Milyen a PTE-s kutatások nemzetközi láthatósága?

A nemzetközi láthatóságunk egyértelműen javult az elmúlt időszakban, de hozzátenném, hogy jelentősebb nemzetközi visszhangot csak kiemelkedő tudományos eredmények tudnak kiváltani. A rangos, magas impakt faktorú nemzetközi lapokban megjelent publikációk ugyanakkor már önmagukban a nemzetközi láthatóság értékmérői. Meggyőződésem, hogy ebben is előreléptünk, ezt mutatja az is, amint már említettem, hogy a tudományos közleményeinkre jutó átlagos impakt faktor értéke nőtt. Fontos az is, hogy milyen intézményekkel tudunk közös projekteket sikerre vinni, hiszen a rangos intézményekkel történő megjelenés a mi reputációnkat is erősíti.

Úgy gondolom, hogy emiatt is kell kiemelten koncentrálnunk a Szentágothai Kutató Központra, melyben még több kiaknázatlan lehetőség rejlik. Meggyőződésem, hogy további szervezetfejlesztésre lenne szüksége a központnak. A központ kubatúrája jó, de a gyorsan amortizálódó műszerpark egy részét már a következő években szükséges lesz pótolni, megújítani. A másik igény, amit már többször megfogalmaztunk, és amin közös erővel dolgozunk, hogy a Szentágothai Kutató Központ egy önálló szervezeti egységgé váljon az egyetemen belül. Jelenleg ugyanis lényegében kari alapokon szerveződik, ami több szempontból sem szerencsés, például nem rendelkezik nagyszámú dedikált, saját kutatói állománnyal, hiszen dolgozóinak döntő többsége különböző karokhoz köthető. A PTE számára korábban nagy hátrányt jelentett az akadémiai kutatóintézeti háttérrel rendelkező több budapesti és két másik nagy vidéki tudományegyetemmel szemben, hogy nem volt saját kutatóközpontunk. Ezt a hiányt sikerült pótolnunk, de további fejlesztésekkel még előbbre juthatunk.

Forrás: UnivPécs
http://univpecs.com/egyetemi_elet/tudomanyos_eredmenyek_fellenduloben