Egyetemünk alapítása és története

A pécsi felsőoktatás története 1367-ig nyúlik vissza, amikor Nagy Lajos királyunk a püspöki székvárosban, Pécsett egyetem létrehozását kezdeményezte. Egy többlépcsős integrációs folyamat eredményeképpen létrejött a Pécsi Tudományegyetem, amely mára az ország egyik legnevesebb, regionális vezető szereppel bíró egyetemévé vált, ahol tíz karon a felsőoktatás teljes spektrumán magas színvonalú képzés folyik.

Fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs

Az egyetem alapítása

Az egyetem (universitas magistrorum et scholarium) európai intézmény par excellence. A tanárok és a diákok oktatási célú közössége adminisztratív és akadémiai autonómia alapján jött létre 1367-ben, amelyben az egyetemi közösség a tanulmányok tartalmát, struktúráját és a kutatások témáját autonóm módon határozta meg, valamint elérték a kiadott fokozatok nyilvános, társadalmi elismertségét.

A középkori egyetemalapítások markánsan kiemelkedő hulláma jelent meg az 1348-1367 közötti időszakban Közép-Európa erős, felvilágosult, késő-feudális országaiban: Prága, Krakkó, Bécs és Pécs járt elöl a világi felsőoktatás megteremtésében.

1367. szeptember 1-én kelt oklevelében engedélyezte V. Orbán pápa Nagy Lajos magyar királynak a pécsi egyetem megalapítását. A püspöki székhelyen felállított felsőfokú oktatási intézmény (studium generale) három fakultással kezdte meg működését, és rövid fennállása dacára egy új korszak kezdetét jelentette a magyar művelősében és oktatásban.

studium_generale.jpg

 „Magyarország királyának kérésére rendeljük, hogy Pécs városában legyen studium generale, amelyben az egyházi és polgári törvény s minden más nem tilos tudomány, a hittudományon kívül, taníttassék… " (részlet V. Orbán pápa alapító okleveléből)

 

Egyetemünk története

A pécsi felsőoktatás története tehát 1367-ig nyúlik vissza, amikor Nagy Lajos királyunk a püspöki székvárosban, Pécsett egyetem létrehozását kezdeményezte.

A történelem viharai miatt a XVIII. század végétől folyik Pécsett újra felsőoktatás, de igazi egyetemi képzés a pozsonyi egyetem 1923-as Pécsre helyezésével indul újra. A két háború között a pécsi egyetem nemzetközi hírű professzorokkal büszkélkedhetett - Kerényi Károly, Thienemann Tivadar, Halasy Nagy József és mások.

A Pécsi Tudományegyetem a Tanárképző Főiskola integrálásával 1982-től lett Janus Pannonius Tudományegyetem. A Pollack Mihály Műszaki Főiskola, majd 2000-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola bekapcsolódásával alakult ki a mai tízkarú egyetem, amely a mezőgazdasági képzésen kívül majd minden felsőoktatási területet magába foglal. Jelenleg a pécsi egyetem az egyik legnagyobb hallgatói létszámú magyar felsőoktatási intézmény.

A Pécsi Tudományegyetem tehát egy többlépcsős integrációs folyamat eredményeképpen jött létre, amely mára az ország egyik legnevesebb, regionális vezető szereppel bíró egyetemévé vált, ahol tíz karon a felsőoktatás teljes spektrumán magas színvonalú képzés folyik.

A Pécsi Tudományegyetem nemcsak Pécs városa, hanem a Dél-Dunántúl regionális egyeteme is. A legnagyobb munkáltató a városban, meghatározó szerepe van a régió minden szellemi területén, művészetekben, tudományban, gyógyításban egyaránt. A huszadik század második felének széttagolt pécsi felsőoktatási intézményrendszeréből kialakuló egyetem büszkén vállalja hagyományait és ünnepli jogelődjének évfordulóját 2017-ben emléküléssel, kiállítással, konferenciákkal.

Fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs

Egyetemünk története kronológiai sorrendben

 • 1367 Nagy Lajos király megalapítja Pécsett az első magyar egyetemet

 • 1746 Gróf Berényi Zsigmond püspök teológiai főiskolát alapít

 • 1785 II. József császár Pécsre helyezteti a Győrött működő királyi Akadémiát

 • 1802 A Királyi Akadémia visszakerül eredeti székhelyére

 • 1835 Szepesy Ignác püspök létrehozza az Episcopate Lyceum Quinque Ecclesiae-t

 • 1865 Episcopate Lyceum Quinque Ecclesiae joglíceummá alakul

 • 1921 A magyar nemzetgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely a Pozsonyban alapított magyar királyi Erzsébet Tudományegyetemet (ideiglenesen) Pécsre helyezi

 • 1923 Az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre kerül

 • 1940 A bölcsészeti kar átkerül Szegedre, részben Kolozsvárra

 • 1951 Az orvosi kar önállóvá válásával (Pécsi Orvostudományi Egyetem) a Pécsi Tudományegyetem egykarúvá lesz, kizárólag jogászképzés folyik

 • 1966 Átadják az úgynevezett 400 ágyas klinikai tömböt, amely öt egységnek ad helyet (belgyógyászat, ortopédia, röntgen, sebészet és szemészeti klinikák)

 • 1973 Megindul a fogorvosképzés

 • 1975 Létrejön a közgazdaságtudományi kar, amely korábban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Kihelyezett Tagozataként működött Pécsett

 • 1982 A tanárképző kar csatlakozik az állam- és jogtudományi, illetve a közgazdaságtudományi karhoz; az intézmény felveszi Janus Pannonius nevét

 • 1990 Megalakul a Pécsi Orvostudományi Egyetemen az Egészségtudományi Kar, amely az első évben négy városban, négy szakot indít

 • 1992 A tanárképző kar helyén önálló bölcsészettudományi és természettudományi kar alakul, így létrejön a négykarú egyetem

 • 1995 A Pollack Mihály Műszaki Főiskola egyesül a Janus Pannonius Tudományegyetemmel

 • 1996 Megalakul az egyetem hatodik kara, a Művészeti Kar

 • 2000 A Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola egyesülésével létrejön az egységes Pécsi Tudományegyetem

 • 2004 A Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar egyetemi karrá alakul Pollack Mihály Műszaki Kar néven

 • 2005 Megalakul az egyetem tizedik kara a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar

 • 2006 Az Egészségügyi Főiskolai Kar egyetemi karrá alakul Egészségtudományi Kar néven

 • 2010 Létrejön a Tudásközpont négy városi és egyetemi könyvtár integrációjaként

 • 2011 A PTE két karának új elnevezései: Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar és Illyés Gyula Kar

 • 2012 A Szentágothai János Kutatóközpont (korábbi nevén Science Building) átadása, mely természettudományi és orvostudományi oktatás, kutatás és innováció számos területének ad otthont

 • 2013 Az emberi erőforrások minisztere a 2013-16 közötti minősítési időszakra kutatóegyetemmé minősítette a Pécsi Tudományegyetemet

 • 2015 A Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar új neve: Műszaki és Informatikai Kar. A Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, valamint a szekszárdi Illyés Gyula Kar összevonásával létrejön a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, az egyetem 9 karú lesz

 • 2016 Létrejön a Gyógyszerészettudományi Kar, a Pécsi Tudományegyetem ismét 10 karúvá válik

 • 2017 A Pécsi Tudományegyetem 2017-ben ünnepli alapításának 650. évfordulóját, amely esemény alkalmából Pécs Városa a Dél-Dunántúl és Magyarország számára is jelentős jubileumi ünnepségsorozatot tervez.

A PTE történetét feldolgozó infografika az egyetem alapításától egészen napjainkig kalauzolja el az olvasót:

 a_pecsi_tudomanyegyetem_tortenetenek_fobb_esemenyei.jpg