Modern városok program

A projekt előzménye

Magyarország Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. április 28. napján a Modern Városok Program keretében együttműködési megállapodást kötött, amely Megállapodás eredményes kormányzati végrehajtása érdekében elfogadásra került a Magyarország Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1316/2015. (V.21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat). A Korm. határozat 2. pontja felhívta az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke bevonásával vizsgálják meg a Pécsi Tudományegyetem kapacitásfejlesztésének feltételrendszerét, ami biztosítja a külföldi hallgatók számának bővítését és a kutatási, fejlesztési potenciáljának erősítését, és a vizsgálat alapján tegyenek javaslatot a szükséges intézkedések megtételére a Kormány részére.

Fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs

A projekt célja

A projekt célja, hogy Pécs városát vonzó célponttá tegye, szinte minden területen, értve ezalatt a gazdasági befektetők figyelmét, a turisták, az egészségügy, az egyetemi hallgatók figyelmének felkeltését, illetve vonzását. További cél a térség népességmegtartó erejének, kutatási és innovációs infrastruktúrájának fejlesztése párhuzamosan a szociális ellátórendszer fejlesztésével. A végső cél egy élhető város kialakítása, ahol szimbiózisban él egymással a gazdaság, a kultúra, az egyetem és hallgatói, a lakosság, a szolgáltatóipar és a közszféra. A Pécsi Tudományegyetem projektje a fenti globális cél elérésének egyik eleme, de nem egyetlen eleme. Elvárás, hogy a projektnek illeszkednie kell a városi, illetve gazdasági fejlesztésekhez, melyben szorosan együtt kell működni a helyi önkormányzattal, megyei önkormányzattal, a gazdasági szférával és a civil szervezetekkel.

Fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs

PTE által elérni kívánt cél a felsőoktatás minőségének, versenyképességének javítása az idegen nyelvű képzéseken résztvevő hallgatói létszám jelentős növelése. Az idegen nyelvű képzés fejlesztése hozzájárul a hallgatók létszámának növeléséhez, valamint Magyarország nemzetközi oktatási piacon betöltött pozíciójának erősítéséhez, amelyhez a meglévő idegen nyelvű oktatási és szolgáltatási portfóliójának fejlesztése és racionalizálása is szükséges. Az orvosképzés külföldi hallgatói létszám növelésére irányuló fejlesztése azért is különösen indokolt, mert ezen a téren a régiós versenytársakkal (cseh, szlovák, román, horvát egyetemek) egyre kiélezettebb a verseny. A ma még meglévő előnyök csak komoly fejlesztésekkel tarthatók meg.

Fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs

A projekt további célja a Pécsi Tudományegyetemen egy versenyképes képzési környezet kialakítása, az Egyetem kutatási, fejlesztési potenciáljának növelése, amelynek figyelembevétele az emberi erőforrás fejlesztési célok között kiemelt jelentőségű.

Bővebb információ: http://pte.hu/modern_varosok_program