Köszöntő

bodis_jozsef_igkep.jpgTisztelt Egyetemi Polgárok és velünk együtt Ünneplők!

A Pécsi Tudományegyetem 2017-ben ünnepli alapításának 650. évfordulóját, amely esemény alkalmából Pécs Városa, a Dél-Dunántúl és Magyarország számára is jelentős jubileumi ünnepségsorozatot tervez.

„Pécs a tudomány magvainak terjesztésére különösen alkalmas” – olvashatjuk az egyetem 1367-es alapító oklevelében. A Pécsi Tudományegyetem ma Magyarország egyik legnagyobb, legszerteágazóbb kutatási-oktatási spektrumú felsőoktatási intézménye. Olyan oktatási és kutatási bázis, amely nem csak a régióban vagy az országban, de a határokon túl is ismert és elismert. Egyetemünk egyszerre képvisel és vállal egy középkorig visszanyúló nagyszerű tradíciót és kapcsolódik aktívan a jelenre, jövőre irányuló új tudás intézményesítésének feladatához.

A Pécsi Tudományegyetem - felismerve az egyetemalapítás jelentőségét, és vállalva a szellemi örökség gondozását -, jubileumi ünnepségsorozatot tervez, hogy méltóképpen ünnepelje meg nem csupán saját fennállását, hanem a magyar tudomány évszázadokon átívelő, töretlen fejlődését.

A természetes lokálpatriotizmus mellett az első magyar egyetem alapításának 650. évfordulója a magyar oktatásügy kiemelkedő eseménye, ennek következtében magyar nemzeti kérdés, a Magyar Állam történetiségének egyik kiemelkedő mérföldköve, amely remélhetőleg 2017-től Magyarországon a „Nemzeti Művelődés és Oktatás Napja (a pécsi egyetemalapítás emléknapja)” lesz. Erre vonatkozó kezdeményezésünket a Nemzeti Örökség Intézet támogatta.

A PTE Jubileumi Program 650 eseménysorozat, valamint a 2017. szeptemberi ünneplés alapvető célja a PTE hazai és nemzetközi hírnevének és arculatának jelentős emelése, valamint az egyetemi identitástudat erősítése az oktatókban, kutatókban, dolgozókban és hallgatókban egyaránt.

Fenti célokat szem előtt tartva a koncepció lényege a partnerség: minél több partner szervezet bevonása az együttműködésbe úgy, hogy a gyümölcsöző, sokszínű és szerteágazó tevékenységeket az Egyetem központilag koordinálja.

„velünk ünnepel a város” (szoros együttműködés a várossal)
„velünk ünnepel Magyarország” (kormányzati támogatás)
„velünk ünnepel Európa” (Európai Uniós kooperáció)
„velünk ünnepel a békeszerető világ” (mérvadó világszervezetek)

A jubileumi rendezvénysorozat célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, a partnerség elve alapján számítunk a Pécsi Tudományegyetem Polgárainak együttműködésére, hogy a magyar tudomány és művelődés előtti tisztelgés közös ügyünk legyen, és együtt osztozhassunk abban az érzésben. hogy Magyarország legrégebbi felsőoktatási intézményének polgárai vagyunk!

Az együttműködést természetesen nem szeretnénk leszűkíteni a PTE jelenlegi polgáraira, hiszen a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulója nem csupán a PTE büszkesége, hanem minden magyar polgár saját ügye is, ezért örömmel fogadunk minden olyan megkeresést, kezdeményezést, amely tartalommal tölti meg a partnerség fogalmát, és méltó módon teszi lehetővé a jubileum ünneplését.

A jubileumi programsorozat partnerség elvéhez kapcsolódó egyik kiemelkedő célkitűzése, hogy erősítse a kollaborációt az együttműködő partnerek és az Egyetem, valamint az Egyetemhez személyes szálakkal kötődő érintettek között. Az Egyetem jelenlegi és volt oktatóit, hallgatóit, kitüntetettjeit (díszdoktorok, címzetes egyetemi tanárok, címzetes egyetemi docensek, stb) személyes levélben keresem meg, hogy készülő műveik, szellemi termékeik alkotása során vegyék fel a kapcsolatot a Pécsi Tudományegyetemmel, készüljenek közös művek, közös alkotások, amelyek méltó módon jelzik a 650 éves jubileum egyik fő üzenetét: a Pécsi Tudományegyetem tudományos és szellemi potenciáljának erejét. Az együttműködés nem csupán publikációkra terjed ki, hanem közös rendezvények, közös fórumok bevonására is. A közös alkotás eredményei hordozhatják a jubileum arculati elemeit.

Kérem Önöket, mint a Pécsi Tudományegyetem Polgárait, illetve a Pécsi Tudományegyetemhez bármilyen formában kötődő, a tudomány művelését a szívén viselő Polgárokat, hogy javaslataikkal, ötleteikkel tegyék még méltóbbá az ünneplést, hiszen van okunk ünnepelni!

Javaslataikat, kérdéseiket a jubileum650@pte.hu e-mail címre várjuk. Honlapunkon a jubileumi rendezvénysorozattal kapcsolatban folyamatosan frissülő információkhoz juthatnak.

 

Dr. Bódis József
a Pécsi Tudományegyetem rektora