Ökumenikus teológiai konferencia - Keresztény szabadság és társadalmi modernizálódás? A reformáció teológiai és kulturális következményei

A konferencia elsősorban nem Luther történelmi alakját és a lutheri reformáció konkrét kibontakozását kívánja megvilágítani, hanem a modern európai szekuláris és vallási kultúrában megfigyelhető következményeinek szentel figyelmet. Ennek megfelelően a konferencián elhangzó előadások részben a Luther-kutatás és a lutheránus gondolkodás aktuális teológiai fejleményeivel foglalkoznak, részben pedig azt vizsgálják meg, hogy milyen összefüggés lehet az európai modernizálódás és a reformáció között, illetve hogyan jelenik meg a lutheránus kereszténység Európa vallási térképén. A délelőtt helyet kapó előadások közül kiemelkedik Peter Neuner müncheni teológus Luther mai jelentőségéről szóló előadása és német nyelven ebben az évben megjelenő Luther-könyve magyar kiadásának bemutatása. Az előadások után a konferencia délutáni szekciójában interaktív, képekkel, filmekkel és beszélgetésekkel tarkított műhelyfoglalkozások várják az érdeklődőket.

Kapcsolattartó:

Dr. Görföl Tibor
gorfol.tibor(at)gmail.com

 

A konferencia programja:

Délelőtti szekció: előadások

9:00–9:15 Peter Neuner: Luther Márton reformációja – katolikus nézőpontból (könyvbemutató)

9:15–10:00 Peter Neuner (München): Luther ökumenikus jelentősége

10:00–10:30 Török Csaba (Budapest): A hagyomány jelentősége az evangélikus és a katolikus teológiában

11:00–11:30 Görföl Tibor (Pécs): Wolfhart Pannenberg – egy lutheránus teológia egyetemes dimenziói

11:30–12:00 Fabiny Tamás (Budapest): A kereszténység nyilvános képviselete

12:00–12:30 Hidas Zoltán (Budapest): Protestantizmus és modernizálódás

12:30–13:00 Rosta Gergely (Münster): A lutheránus kereszténység európai mintái

Délutáni szekció: műhelyfoglalkozások (14:00–16:00)

Orosz Gábor Viktor (Budapest): A kortárs evangélikus spiritualitás formái

Kovács Ákos (Budapest): A lutheránus kereszténység a filmművészetben

Sipos Edit (Pécs): Bibliák és hitoktatás az evangélikus egyházban

Varga Szabolcs (Pécs): Luther és kora

Esemény dátuma: 
2017. április 25. 09:00 - 16:00
Célközönség: 
Publikus
Esemény helyszíne: 

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola